Reek

Met zo'n 1700 inwoners is Reek het kleinste dorp van gemeente Maashorst. Dé plek om tot rust te komen, tijdens een wandeling of op de fiets. 

Het dorpje Reek ligt aan de Maas, ongeveer 6 kilometer westelijk van Grave. De naam Reek komt van 'reke' dat 'reeks' of 'lange rij' betekent. Dit vanwege de langgerekte vorm van de vroegere nederzetting. Reek is ontstaan in de Middeleeuwen. Het behoorde tot het Land van Herpen, later Land van Ravenstein. Naast de dorpskern omsloot Reek de gehuchten Driehuis, Duifhuis, Straat en Hoefkens.

Ten zuiden van het dorp Reek, in de Reekse bossen, liggen de Mineursberg en een oude landweer. Waar vroeger mijnen knalden, wandelen nu mensen, spelen kinderen verstoppertje en volgen mountainbikers een parcours. Tachtig hectare aan bos- en heidegebied om te ontdekken!

In de tijd van Napoleon (1806-1813) was de Mineursberg oefenterrein van de Mineurs. Een mineur wordt zo genoemd omdat hij met mijnen werkt. Historisch gezien waren de werkzaamheden van een mineur het graven van mijngangen en bij een militaire inzet het ondergraven (ondermijnen of mineren) van vijandelijke stellingen. De mineurs worden ook wel gezien als voorlopers van de genie. Ook vandaag bevindt zich in Reek nog steeds een opleidings- en trainingscentrum voor de Genie.

In de jaren 40 van de vorige eeuw was de Mineursberg nog een mooie berg van bijna 15 meter hoog. Tegenwoordig is de berg nog maar deels intact. Het open terrein is bewaard gebleven. Er is een waterbron en er liggen wandelroutes door het hele gebied.

Al sinds de Tachtigjarige oorlog strijdt men in Brabant met én tegen het water. In Reek ligt dan ook de eerste echte waterlinie van Nederland. Na de strijd tegen de Spanjaarden deed de linie dienst tegen de Fransen en Belgen, tot gevechtsvliegtuigen in de Tweede Wereldoorlog een eind maakten aan de Zuiderwaterlinie als militaire verdedigingslinie. 

Balthasar Floriszoon van Berkenrode zette het dorpje Reek op de kaart. Letterlijk. Deze kaartenmaker was mee op veldtocht met Frederik Hendrik naar Duitsland. Dagelijks legde hij vast waar ze hun tenten opsloegen. Den 9 Augusti 1639 te Reeck, schreef hij op zijn tekening van Reek. Op de plek van de huidige Reekse Molen stond toen ook al een molen is goed te zien.

In de periode 1800-1942 was Reek een zelfstandige gemeente. Het grondgebied van Reek telde ruim 1280 hectare en de gemeente Reek groeide van 700 inwoners in het begin van de 19e eeuw naar ongeveer 1000 in 1942. De landbouw vormde de voornaamste bestaansbron, maar de opbrengsten van de kleine bedrijven bleven lang gering. Vóór de kanalisatie van de Maas trad de rivier regelmatig buiten haar oevers en zette daarmede grote delen van Reek, soms voor maanden onder water. Hierdoor kon vruchtbare grond slechts als grasland gebruikt worden.

Reek heeft twee hoofdwegen, de Heytmorgen en de Monseigneur Borretstraat. Zoals in vroegere tijden staat ook hier de kerk nabij het kruispunt van beide wegen. Het karakter van de kern wordt bepaald door verspreid liggende boerderijen en enkele woonhuizen. Bezoek de dorpskern en maak een Reeks ommetje! Parkeren in Reek is vrijwel overal gratis. 

 

Fiets- en wandelroutes Reek

Horeca in Reek

Cultuur in Reek - Ontdek de verhalen van Reek