Privacybeleid Explore Maashorst - Zorgvuldig en nauwkeurig

Privacy persoonsgegevens 

Explore Maashorst verzamelt en verwerkt privacygevoelige informatie zorgvuldig en nauwkeurig. Het gaat dan bijvoorbeeld om NAW-gegevens, telefoonnummers, emailadressen en webadressen van ondernemers, organisaties en evenemenen, de namen van contactpersonen en het (rechtenvrije) beeldmateriaal dat hierbij hoort.

Wij houden ons hierbij aan de eisen die de Privacywetgeving ons stelt. We slaan alleen de persoonsgegevens op die nodig zijn voor legale doeleinden en publiceren alleen gegevens die relevant zijn voor de bezoekers van Explore Maashorst. Zodra je ons gegevens aanlevert, geef je ons toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken. We beveiligen je persoonsgegevens passend in onze veilige en met wachtwoord beveiligde systemen.

Wij eisen dit ook van de partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, zoals onze webredactie bij Bibliotheek Uden, de (communicatie)medewerkers van gemeente Maashorst en onze (redactieraad)partners. 

Inzien en aanpassen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens op aanvraag in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Je kunt hiervoor dan een mail sturen naar contact@exploremaashorst.nl

Mailing

Jouw mailadres kunnen we gebruiken voor het toesturen van mail om je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van Explore Maashorst of om om andere redenen contact met je op te nemen.

Social Media

Op de buttons in de footer van Explore Maashorst kun je zien welke social media kanalen wij gebruiken. Deel ook informatie van Explore Maashorst op je eigen socials. Alle activiteiten op social media vallen onder het privacybeleid van het desbetreffende social media platform. Wij slaan hier geen gegevens van op.

Analytics

Wij gebruiken Google Analytics ter verbetering van onze website, maar de gegevens die hier worden opgeslagen zijn altijd anoniem. IP-adressen worden niet geregistreerd.

Derden

Op Explore Maashorst wordt via hyperlinks doorverwezen naar websites van derden. Ook wordt Explore Maashorst vermeld op andere websites en wordt er door derden naar www.exploremaashorst.nl doorgelinkt. Wij staan niet garant voor de informatie op de communicatiemiddelen van derden en de manier waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring te lezen van de website die je bezoekt.

Bewaartermijnen

Jouw persoonsgegevens worden bewaard, gebruikt en verwerkt zolang deze op Explore Maashorst worden vermeld. Daarna bewaren je gegevens nog maximaal twee jaar en daarna nog zeven jaar geanonimiseerd (wanneer we het gaat om eventuele betaalgegevens, die we fiscaal gezien nog zeven jaar moeten bewaren).

Autoriteit

Wij hebben de wettelijke verplichting om gegevens door te geven als een autoriteit daar om vraagt. Op het moment dat wij de gegevens niet meer hebben of als deze anoniem zijn gemaakt, is dit niet meer mogelijk. Wij kunnen dan geen gegevens terughalen. Bij een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienst kunnen wij persoonsgegevens aan de autoriteiten doorgeven. Zo blijft Explore Maashorst veilig voor iedereen.

Klacht?

Heb je een klacht over onze verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan s.v.p. contact met ons op. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

---

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Bekijk de privacyverklaring daarom dan ook regelmatig.

Gemeente Maashorst, 1 februari 2022