Routes die vallen binnen de gemeente Maashorst worden in de thema’s wandelen en/of fietsen geplaatst. Deze worden veelal aangeleverd inclusief gpx-bestanden en knooppunten. Ook plaatsen we routes in de gemeenten grenzend aan de gemeente Maashorst. Is er beeldmateriaal beschikbaar? Fijn als dat aan de volgende eisen voldoet;

Eisen aan beeldmateriaal

  • Max 5 mb, bij voorkeur minder dan 1 mb
  • Liggend formaat
  • .jpg, .jpeg, .png (geen .doc)
  • Geen tekst op de foto: de foto die we gebruiken bij plaatsing komt beter tot zijn recht wanneer deze vrij van tekst is
  • Aantrekkelijk beeldmateriaal dat een goed beeld geeft van de route en/of activiteit
  • ! Zorg ervoor dat de foto's rechtenvrij zijn: dat je toestemming hebt van de fotograaf en degene die mogelijk herkenbaar op de foto staat. Wanneer je materiaal aanlevert garandeer je dat je beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de content en het beeldmateriaal wat je aanlevert. Degene die een evenement, locatie of route aanmeldt, stelt Explore Maashorst vrij van mogelijke aanspraken van derden ter zake. Ook wordt door degene die een evenement, locatie of route aanmeldt bij Explore Maashorst het onbeperkte recht verleend de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen, zonder aanspraak op vergoeding te maken. Uitoefening van dit recht kan plaatsvinden door middel van alle mogelijke vormen van openbaarmaking en/of verveelvoudiging


Eisen aan pdf's

Explore Maashorst streeft naar een zo optimaal mogelijke digitale toegankelijkheid voor bezoekers met een visuele, auditieve of cognitieve beperking. Dit heeft gevolgen voor de pdf's die wij vanaf  Q4 2021 plaatsen. Deze moeten digitaal toegankelijk zijn conform de WCAG 2.1, zodat bijvoorbeeld spraakcomputers deze goed kunnen interpreteren. Dat houdt o.a. in dat in het bronbestand al een goede, logische indeling is met een koppenstructuur, goede contrastkleuren worden gebruikt, afbeeldingen in de pdf voorzien zijn van een alternatieve tekst en er een taal en duidelijke beschrijvende titel zijn toegevoegd aan de pdf. 

 

Eisen aan video's

Ook voor video's die vanaf Q3 2020 zijn geplaatst gelden de digitale toegankelijkheidseisen van de WCAG 2.1. Dat betekent dat deze tenminste van ondertiteling zijn voorzien en worden aangeleverd met een audiodescriptie.