Dieren in De Maashorst

Met een omvang van 3.500 hectaren is natuurgebied De Maashorst het grootste aaneengesloten natuurgebied in Noord-Brabant. Ze bevat honderden plantensoorten, bijna 150 vogelsoorten en meer dan 25 zoogdieren.

Natuurgebied De Maashorst is een gebied waar vele kleine en grote dieren zich thuis voelen. In De Maashorst zijn er geen "Big Five" zoals in Afrika, maar er zijn wel vijf karakteristieke diersoorten die vaak genoemd worden in relatie tot het gebied. Deze "Big Five" van De Maashorst zijn:

  1. Wisent
  2. Tauros
  3. Exmoorpony
  4. Ree
  5. Das

Hoewel deze vijf diersoorten niet traditioneel als de "Big Five" worden beschouwd, vertegenwoordigen ze wel de diversiteit en het karakter van het natuurgebied De Maashorst. De grote grazers zorgen voor een afwisselend landschap waar bomen, struiken en kruiden een kans krijgen. En in dit landschap voelen ook tal van andere zoogdieren zich thuis. Dassen, vossen en hazen weten de rustige plekken in het gebied te vinden en brengen daar hun jongen groot. Zodra de jongen wat meer op eigen benen kunnen staan trekken ze met hun ouders het gebied in om voedsel te zoeken.  

Spot "De Big Five" van De Maashorst!

Vogels spotten

In Maashorst leven diverse prachtige en unieke vogelsoorten zoald de Goudvink, Raaf, Grauwe Klauwier, Dodaars, Grote Bonte Specht, Boompieper, IJsvogel, Fuut, Boomleeuwerik...en nog tal van anderen soorten. Welke vogels spot jij?  

Naar vogelwacht Uden

Vos

Met zijn kenmerkende oranje vacht en sluwe aard is de vos een succesvolle jager en omnivoor. Vossen zijn monogaam en vormen paartjes die samen voor hun jongen zorgen. De draagtijd van een vos duurt ongeveer 52 dagen, waarna ze een nest maken waarin de jongen worden geboren.

De Raaf

Het gaat goed met de ravenpopulatie in Maashorst. De raven profiteren volop van de vele karkassen in het gebied. De ideale voedselbron voor het succesvol grootberengen van hun jongen. Raven hebben een dikke snavel en maken een zwaar geluid. Ze zijn kieskeurig over waar ze wonen. Met hun grote vleugels van meer dan een meter breed zijn ze een prachtig gezicht.

Begrazingsgebied

Ontdek de prachtige begrazingsgebieden van Maashorst! In dit overzicht zie je precies waar je deze bijzondere dieren kunt spotten. Bereid je voor op een unieke ontmoeting met de natuur.

Kaart begrazingsgebied

Bezoek de Maashorst

De Maashorst is het grootste natuurgebied van Noord-Brabant. De natuurkern wordt omgeven door een kleinschalig dynamisch landschap en de kernen van de gemeenten Bernheze, Maashorst en Oss. Samen vormt dit natuurgebied De Maashorst. Meer weten over dit prachtige natuurgebied? Bezoek De Maashorst!

Naar natuurgebied De Maashorst