Natuurgebied De Kleuter

Natuurgebied De Kleuter in Uden is een groen pareltje met prachtige glooiende oevers, grasstroken, bosjes en struwelen met een grote variatie aan planten en dieren. Een absolute natuur- en milieutopper! Het prachtige natuurgebied ligt aan de Kleuterweg/Oude Millsebaan. Het bijna tien hectare grote beheersgebied bestaat voor een groot deel uit water en natte oevers en voor het overige uit droge oevers, bermen en beplanting. De totale oeverlengte is ruim 1,5 kilometer.

Locatie