De Leijgraaf en de Bitwijkse loop

De Bitswijkse loop stamt uit de ijstijd en ontspringt in De Maashorst. De Leijgraaf was oorspronkelijk een kronkelend stroompje van Boekel tot aan de monding van de Aa bij Heeswijk. In de 16e eeuw groeven boeren de waterloop uit, voor de afwatering van de hoger gelegen zandgronden.

Hierdoor behoorden overstromingen tot het verleden en veranderde het drassige beekdal, ook wel ‘broek’ genoemd, in bruikbare landbouwgrond. Tegenwoordig wordt het waterpeil kunstmatig hoog gehouden door een inlaat vanuit de Aa. De natuurlijke loop van de beek is grotendeels hersteld en kenmerkt zich door natuurlijke oevers en hoeken met kleine bosjes. Vistrappen geven vissoorten
onbeperkt toegang tot het hele watergebied. Dat maakt de Leijgraaf een natte Ecologische Verbindingszone (EVZ) die omliggende natuurgebieden met elkaar verbindt.

Contact

Leijgraaf
Uden
Plan je route

Locatie