De activiteiten in de agenda moeten voor iedereen toegankelijk zijn, een datum, een aanvangstijd én een afbeelding hebben en natuurlijk in de gemeente Maashorst plaatsvinden (plus het genoemde aangrenzende gebied). Alle aangeleverde activiteiten moeten een duidelijke relatie hebben met de doelstellingen van de website. De uitgangspunten zijn: cultuur, toerisme en recreatie.


Wel in de agenda:

 • Vergunnings- en meldingsplichtige evenementen, die relevant zijn voor recreatieve bezoekers (evenementen die ook interessant zijn voor niet-beoefenaars)
 • Activiteiten, waarbij in principe ook op de dag zelf nog gereserveerd zou kunnen worden en die incidenteel of op enkele datums plaatsvinden
 • Voorstellingen in culturele instellingen
 • Tentoonstellingen, museale activiteiten
 • WK’s en EK’s
 • Gezelschapsspelen (zoals kaarten en bingo), voor iedereen toegankelijk
 • Wereldrecordpogingen
 • Lezingen en workshops (met als uitgangspunt dat dit voor de toerist ook een uitje kan zijn)
 • Modeshows
 • Dansavonden, disco-avonden (met of zonder livemuziek)
 • Veilingen, vlooienmarkten, markten en braderieën
 • Koopzondagen en extra koopavonden (geen koopzondagen buiten het centrum)
 • Open dagen van bedrijven, zoals boerenbedrijf, multinational, etc.
 • Creatieve wedstrijden, bijv foto’s en kunst, waaraan iedereen mag meedoen en die verbinden met Maashorst en omgeving. 
 • Alle activiteiten moeten plaatsvinden in de gemeente Maashorst of net daarbuiten.
   

Niet in de agenda:

 • Competitiesport, zowel wedstrijden als trainingen
 • Activiteiten alleen voor de eigen buurt of wijk 
 • Vergaderingen & andere besloten bijeenkomsten
 • Clubavonden
 • Collectes en ophaalacties voor oud papier, kleding of andere zaken
 • Sponsoracties (ook niet voor een goed doel)
 • Banenbeurzen of vakbeurzen
 • Open dagen van scholen en andere instellingen die bedoeld zijn om te werven
 • Activiteiten om leden te werven
 • Informatieve bijeenkomsten en netwerkbijeenkomsten over gezondheid en ziekte
 • Missen en kerkdiensten, evangelisering, healings en bijeenkomsten rondom spiritualiteit
 • Politieke partijbijeenkomsten zonder speciale gast
 • Reguliere koopavonden
 • Kortingsacties, uitverkoop en aanbiedingen
 • Cursussen


Ook niet op Explore Maashorst:

 • De website biedt geen platform voor scheldkanonnades, schuttingtaal of artikelen die schade toebrengen aan de reputatie van anderen
 • We plaatsen geen informatie in de vorm van rapporten, folders, jaarverslagen, e.d.
 • Promotie van bepaalde personen die al dan niet verbonden zijn aan de website of de organisatie daaromheen
 • Reclameachtige teksten (advertorials), die het doel hebben bepaalde bedrijven te promoten of te profileren
 • Advertenties

Heb je vragen over de plaatsingsvoorwaarden of twijfel je over het aanleveren van een activiteit? Neem gerust contact met ons op: contact@exploremaashorst.nl

Eisen aan beeldmateriaal

Evenementen die wij plaatsen moeten voorzien zijn van één of meerdere foto's. Deze moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • Max 5 mb, bij voorkeur minder dan 1 mb
 • Liggend formaat
 • .jpg, .jpeg, .png (geen .doc)
 • Geen tekst op de foto: de foto die we gebruiken bij plaatsing komt beter tot zijn recht wanneer deze vrij van tekst is
 • Aantrekkelijk beeldmateriaal dat een goed beeld geeft van de locatie of activiteit
 • ! Zorg ervoor dat de foto's rechtenvrij zijn: dat je toestemming hebt van de fotograaf en degene die mogelijk herkenbaar op de foto staat. Wanneer je materiaal aanlevert garandeer je dat je beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de content en het beeldmateriaal wat je aanlevert. Degene die een evenement, locatie of route aanmeldt, stelt Explore Maashorst vrij van mogelijke aanspraken van derden ter zake. Ook wordt door degene die een evenement, locatie of route aanmeldt bij Explore Maashorst het onbeperkte recht verleend de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen, zonder aanspraak op vergoeding te maken. Uitoefening van dit recht kan plaatsvinden door middel van alle mogelijke vormen van openbaarmaking en/of verveelvoudiging