Heemkunde Schaijk - Reek

Heemkunde is onderzoek doen naar je eigen leefomgeving. Dit valt onder het ‘immateriële culturele erfgoed’ en omvat alle wetenschappen op lokaal of regionaal niveau, met als doel kennis van de lokale en regionale geschiedenis te vergaren.

Het onderzoek richt zich op de geschiedenis (zoals archeologie en archiefonderzoek), geografie, demografie, genealogie, dialectologie, toponymie, aardrijkskunde, biologie en ecologie van een woonplaats of omgeving.  Bij Heemkundekring Schaijk - Reek is informatie gericht op Schaijk, Reek en omgeving. Heemkunde kan zich op zowel het heden als het verleden richten.

Heemkundekring Schaijk - Reek is iedere woensdag open voor publiek van 10.00 - 12.00 uur. Gratis entree, vers gezette koffie en mi un kuukske.

Locatie